SANTRAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
(IEC 61724)

PERFORMANS KATSAYISI


elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme

Performans katsayısı, Güneş Enerji Santrallerinde ışınımın kullanılabilir enerjiye dönüşüm katsayısı olarak tanımlanabilir. Bu oranı etkileyen temel faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

Işınım Miktarı
Saha Konumu (Sıcaklık, rüzgar vs)
Kayıplar (İnvertör, toz, gölgelenme vs)
Projelendirme ve Tasarım
Panel Verimi
Bakım Kalitesi
Ölçüm Hataları
Kurulum Kalitesi


elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme

IEC 61724 standartlarına göre santral üzerine düşen ışınım, dizi sıcaklığı ve santral ana toplama panosunda bulunan ölçüm sayacındaki veriler bir mikro bilgisayar aracılığıyla işlenerek internet üzerinden sunucuya gönderilir.


Bu sayede santralin performans katsayısının yanı sıra anlık olarak beklenen ve mevcut enerji üretim değerleri karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırma kullanıcıya santralin çalışma verimi hakkında bilgi vermesinin yanı sıra santralde oluşan, performans kaybına neden olan arızaların tespitine de imkan sağlamaktadır.


Santralin üretim performansının sürekli izlenerek kayıplar ve arızaların tespiti
Her ayın ilk haftası, geçmiş aya ait üretim ve olay kayıtlarının raporlanması
İnternet üzerinden anlık ve geçmiş santral parametrelerine erişim ve raporlama hizmeti

GÖLGELENME ANALİZLERİ


elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme