DENETİM, TEST VE ÖLÇÜM HİZMETİ
(IEC EN 62446)

GES SAHA TESTLERİ

IEC EN 62446 Standardına göre yapılan mecburi ve opsiyonel ölçümler Kategori-1 ve Kategori-2 Testler olarak sınıflandırılmaktadır.

elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme

Kategori-1 Testler


ges-denetim-test
Topraklama ve Süreklilik Testleri
Polarite Testleri
Voc ve Isc Ölçümleri
Fonksiyon Testleri
İzolasyon Testleri

Kategori-2 Testler


Tüm Panoların Termal Kamera ile Kontrolü
PV Modüllerin Termal Kamera ile Kontrolü
PV Modüller ve Dizileri için I-V Eğrisi Ölçümleri

TOPRAKLAMA VE SÜREKLİLİK TESTLERİ


ges-topraklama-süreklilik

DC tarafta koruyucu topraklama ve/veya eş potansiyel kuşaklama bağlandığı yerlerde, tüm bu iletkenler üzerinde elektriksel süreklilik testleri yapılmalı ve Ana topraklama terminali bağlantısının doğruluğu da kontrol edilmelidir.

Güneş enerjisi santrallerinde kaçak akım korumalarında ve santraldeki yıldırım topraklamasının önemi çok büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme ciddi zarar verebilir. Bu kapsamda gerek eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.


POLARİTE TESTLERİ


ges-polarite-test

Diğer testleri yapmadan, anahtarı kapatmadan veya dizi aşırı akım koruma cihazları bağlanmadan önce, güvenlik ve bağlanan ekipmanı hasardan korumak için polarite kontrolünün yapılması çok önemlidir.

Daha önce bağlanan bir sistem üzerinde kontrol yapılmışsa ve bir dizi üzerinde ters polarite bulunmuşsa bu hatadan kaynaklanan herhangi bir hasar için by-pass diyotlar ve modüllerin kontrol edilmesi gerekir.


Voc - Isc ÖLÇÜMLERİ


Açık devre gerilimi (Voc) ölçümünün amacı modül dizilerinin doğru bağlandığının ve dizi içerisinde beklenen sayıda modülün birbirlerine seri bağlandığının kontrol edilmesidir. Bir ara bağlantının atlanması veya yanlışlıkla bir dizi içerisinde yalnış sayıda modulün birbirine bağlanması özellikle büyük sitemlerde nispeten ortak hatadır ve açık devre gerilimi bu hataları hızla tespit eder.

Kısa devre akımı (Isc) ölçümünün amacı sistemin doğru çalışma karekteristiklerinden emin olmak ve PV dizi kablolamasında büyük bir hata olmadığını doğrulamaktadır. İki test metodu mevcuttur (kısa devre testi ve çalışma testi) ve her ikisi de PV dizilerinin doğru çalışması üzerinde bilgi verir. Mümkün olduğunda, invertörlerden gelen etkiler hariç tutulduğu için kısa devre testi tercih edilmektedir.


FONKSİYON TESTLERİ


ges-fonksiyon-testi

Şalt cihazı ve diğer kontrol aparatları doğru bir şekilde monte edilip bağlandığından ve düzgün çalışdıklarından emin olmak için test edilmelidir.


İZOLASYON TESTLERİ


ges-izolasyon-test

Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir. EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.


TERMAL DENETİM


ges-termal-denetim

Sıcak noktaların tespit edilmesi, enerji üretim kaybının önlenmesinde çok önemlidir. Termal kamerayla yapılan denetimlerde hızlı ve güvenilir bir şekilde hata tespiti yapılarak enerji üretim performansının en üst seviyede olması amaçlanmaktadır. AC ve DC panolar, kablo, konnektör bağlantılarının yanı sıra fotovoltaik modüllerde oluşan sıcak noktalar bu yöntemle belirlenebilmektedir.
Termal denetim sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

Zarar gören hücreler
Bypass diyodu, J-Box gibi panel malzemelerindeki ısınmalar
Gölgeleme vb. çevre etmenlerinin verdiği zararlar
Hotspot tespiti
Montaj hatasından kaynaklanan problemler
Kablo, toplama panoları, bağlantı noktaları, eviriciler ve güç ünitelerindeki sıcaklık farkları


I-V EĞRİSİ ÖLÇÜMLERİ


I-V (akım-gerilim) ölçümleri sayesinde PV modüller ve modül dizileri için LID, PID, micro-crack, degredasyon vs. gibi problemler tespit edilebilmektedir. PV Modüller ve modül dizileri için I-V grafiği ölçümleri aşağıdaki bilgileri vermektedir.


ges-denetim-test
Voc, Isc, Vmpp, Impp, Pmaks Ölçüm sonuçları
Dizi performans ölçümü
Modül / Dizi doluluk oranı
Modül / Sıra kusurları veya gölgelenme sorunlarının tanımlanması.
Modül üzerindeki kirlilik kaynaklı problemler
LID (Light induced degredation) kaynaklı sorunlar
PID (Potential induced degredation) kaynaklı sorunlar
By-pass diyotları kaynaklı sorunlar
Panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantılar

ELEKTROLÜMİNESANS (E.L.) GÖRÜNTÜLEME TESTİ


Elektrolüminesans görüntüleme, Fotovoltaik modüllerin voltaj geri beslemesi sonucu yaydığı üst kızılötesi dalgaboyundaki ışığı analiz ederek, modülü oluşturan hücreler üzerindeki kristal yapı hakkında bilgi veren bir yöntemdir.

Bu yöntemi kullanılarak; modül üzerinde oluşan mikro çatlaklar, hücre ve modül üretimi esnasında oluşan problemler (lehim kusurları, omik kontaklar vb), modül montajında oluşan arızalar ve çalışmayan bölgeler kolaylıkla belirlenebilir.

Fotovoltaik modüller üretildikten sonra uygun bir şekilde taşınıp montajları yapılmazsa aynı şekilde hücrelerinde yapısal kusurlar oluşur. Bu kusurların laboratuvar ortamında tespit edilmesi çok zahmetli ve maliyetli olacağından santral sahasında tespit edilmesi daha uygundur.

Proerk Mühendislik, ARGE çalışmaları neticesinde geliştirdiği elektrolüminesans üniteleriyle hem fabrika ortamında hem de santral sahasında elektrolüminesans test hizmeti vermektedir.

elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme

PVSYST SİMÜLASYON RAPORLAMA


elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme Santralin gerçek konumu kullanılarak Meteonorm/NASA verileriyle yazılım üzerinde simülasyon gerçekleştirilir ve üretilmesi gereken enerji, üretilen enerji ile karşılaştırılır. Bu hesaplama ile güneş enerjisi santralinizin performans değeri belirlenir. Ayrıca sistem kurulumu yapılmadan yazılım üzerinde simülasyon gerçekleştirilerek kurulacak olan santralin tahmini üretim değerleri belirlenerek analizleri yapılmaktadır.


SERTİFİKASYON


Proerk Mühendislik olarak TÜV Austria Türk'ün Türkiye'deki Çözüm Ortağıyız. Arzu edildiğinde, GES Sahalarınız için TÜV Austria Türk sertifikalı Denetim ve Raporlama hizmeti de sunmaktayız.

Bu sertifakaya sahip olmak GES sahalarınız için bir çok avantaj sağlayacaktır.

Yatırımcılar için kurulumların kalite, güvenlik ve yüksek getiri garantisi

Uluslarası prestijli bir muayene ve sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan çalışmaların ve montajın doğrulanması

Üçüncü şahıslara karşı yatırım güvenilirliğinin arttırmak

Bankaların kredilendirme kolaylığı ve daha düşük sigorta primleri


elektrolüminesans, termal denetim, ges bakım, ges denetim, 62446, güneş enerji santralleri, fotovoltaik, photovoltaic, ges danışmanlık, solar energy, I-V test
     denetim, performans, ges fizibilite, ankara, fotovoltaik modül imalat denetimi, photovoltaic audit, hibrit ges, hybrid, hybrid energy, hibrit enerji, ges performans, electroluminescence,
     güneş enerjisi, hibrit sistem, güneş paneli üretimi, güneş paneli, yenilenebilir enerji, lisanssız elektrik, offgrid, elektrik üretme