BİLGİ MERKEZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİNDE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ


Yazar: Cenk YILDIRIM, Mart 2022, Fizik Mühendisleri Odası (FMO)

Türkiye’deki kurulu panel gücü 7400 MW’ı geçmiş durumdadır ve değerin artması kaçınılmaz gözükmektedir [1]. Söz konusu projelerde yurt dışından ithal edilen güneş panellerine uygulanan yüksek vergiler sebebi ile kullanılan panellerin büyük çoğunluğu yerli üreticilerden tedarik edilmektedir.


Ülkemizde ilk fotovoltaik güneş paneli üretimi 2000’li yılların ortasına kadar dayanmakta olup 2020 yılı itibari ile üretim kapasiteleri 1 MW/yıldan 800 MW/yıla varan aralıkta 20’i aşkın fotovoltaik panel üreticisi bulunmaktadır [2]. Yerli üreticiler kazandıkları deneyimler sayesinde sadece Türkiye’de kurulan projeler ile sınırlı kalmayıp yurt dışında da pek çok projeyi başarılı bir biçimde tamamlamışlardır. Ancak özellikle uzak doğudan ithal edilen panellerin projelerin zaman kısıtları sebebi ile kontrolsüz bir biçimde kurulması sonucu ülkemizde pek çok santralde uygunsuz panel kullanımı sebepli enerji üretim kayıpları gözlenmektedir.


Bu kayıpların önemini anlamak için örnek vermek gerekirse Türkiye’de kurulu toplam santral gücünde yaşanacak %1’lik bir verim kaybının yıl sonunda oluşturacağı zarar 100.000 MWh’ı bulabilmekte [3], bu da mevcut piyasa fiyatları ile 10.000.000 $’lık bir parasal karşılığa denk gelmektedir. Sahada yapılan performans ölçümlerinde ise bazı güneş santrallerinde ölçülen verim kaybının %10’ları aştığı tespit edilmiştir. Bu kayıpların bazıları montaj ve tasarım hataları sebebi ile olmakla birlikte büyük oranda güneş paneli kaynaklı verim düşüşleri gözlenmiştir.


Peki güneş panellerindeki hataları minimize etmek için özellikle üretim aşamasında ne gibi test ve kontroller yapılmalıdır? ...DEVAMINI OKUYUN ->(Syf.81-98)

[1] https://www.gensed.org/basin
[2] Türkiye’deki PV Panel Üretimi Pazar Araştırması, Stantec, 1 Eylül, 2020
[3] https://www.tenva.org/turkiyenin-kurulu-gucu-2020-yilinda-95-8906-mwye-ulasti/

#güneşenerjisi #solarenergy #pvsyst #fotovoltaikmodül #pvmodule #solarsystems #solar #güneştenelektrik #corona #energy #solarpanel #ivtest #elektrik #energy #güneşenerjisisistemleri #yenilenebilirenerji #offgrid #GESdenetim #fotovoltaik #photovoltaic #GES #renewableenergy #offgrid #simulation #hibritsistem #hybridsystem #lisanssızelektrik #hybrid #elektriküretme

İLETİŞİME GEÇİN


+90 (312) 354 00 40

info@proerk.com

REFERANSLARIMIZ